V Prievidzi sa búrajú budovy – príbeh druhý

Každý, kto sa prešiel po prievidzskom sídlisku Kopanice si určite všimol chátrajúce, nefunkčné, nebezpečné, jednoducho zbytočne strašiace budovy. Tie v minulosti slúžili ako dotláčacie stanice k už nevyužívanej sústave tepelných rozvodov. Dlhé roky sa nevyužívali a pomaličky chátrali. V minulosti mali svoje opodstatnenie, no dnes predstavovali estetickú jazvu sídliska.

Prečo by mali byť stále ich súčasťou? Položil som si zmysluplnú otázku a začal konať. Niekoľko rokov som sa snažil o zbúranie dotláčacej stanice na Ulici V. Benedikta. Podarilo sa! V súčasnosti si budú môcť vydýchnuť aj obyvatelia Ul. M. Gorkého. Budova dotláčacej stanice na tejto ulici sa premení na sutiny a nahradí ju nová zeleň.

Neopodstatnenosť a priam nadbytočnosť prázdnej budovy dotláčacej stanice na Ulici M. Gorkého som si všimol dávnejšie. Nespokojní so stavbou boli aj obyvatelia sídliska. Reálne hrozilo, že sa časom budova dostane do ešte horšieho stavu a za pár drobných ju niekto kúpi a premení na autoservis, krčmu alebo herňu. Práve tohto sa báli obyvatelia, ktorí sa na mňa obracali s prosbou o pomoc. Poznali už moju aktivitu pri búraní prvej dotláčacej stanice a verili, že by sa to mohlo podariť aj teraz.

Problémom bolo, že dotláčacia stanica nebola v majetku mesta. Takže zbúrať cudziu stavbu predstavovalo pre mnohých niečo, čo sa nedá, lenže toto slovo ja v slovníku nemám. Stavba bola majetkom akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, v ktorej má mesto 51-percentný podiel. Preto som ešte minulý rok oslovil spoločnosť PTH a navrhol možnosť, ako spraviť sídlisko krajším.

Koniec príbehu poznáte. Na ulici M. Gorkého začína čulý stavebný ruch. Búracie povolenie je vydané a začína sa s odstraňovaním stavby. Na pozemku po dotláčacej stanici vyrastie malý park. Pribudne tak zeleň, ktorá prievidzským sídliskám tak žalostne chýba.

Aj tento úspech ma presvedčil, že spraviť mesto krajším sa dá. Stále verím a boj nevzdávam. A to ani v prípade, keď mi niekto povie: „NEDÁ SA.“ Klame! Pretože chcieť, je silnejšia motivácia ako musieť. A keď to chceme všetci spolu, tak to aj dokážeme.
Detail
Detail
Detail
Detail
Zdieľaj článok na: Zdieľaj na Facebooku Facebook

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2024 Created by WebCreative.info All rights reserved.