Začala sa rekultivácia Čerešňového sadu!

Od 23.09.2010 sa začala 1. etapa rekultivácie Čerešňového sadu. Na základe vydaného súhlasu mesta Prievidza zo dňa 18.08.2010 sa začalo s výrubom náletového krovinatého porastu na ploche o výmere približne 3 800 m2 a s výrubom ostatných suchých drevín. Práce budú zabezpečované občanmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť v meste Prievidza, spoločnosťou TEZAS Prievidza a ostatných zmluvných partnerov. Práce, ktoré bude vykonávať spoločnosť TEZAS Prievidza a ostatní zmluvní partneri budú vykonávať bezodplatne. Teda mesto Prievidza nebude mať v roku 2010 žiadne finančné náklady spojené s rekultiváciou Čerešňového sadu na novú parkovú lokalitu. Prosím občanov mesta Prievidza, ktorí bývajú na Ul. Nad Terasami v Prievidzi o dočasné strpenie obmedzení, ktoré môžu nastať, predovšetkým s krátkodobým pristavením mechanizmov, alebo dočasným uložením vypílených náletov a kríkov na niektorých miestach.

Michal Dobiaš
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Zdieľaj článok na: Zdieľaj na Facebooku Facebook

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2021 Created by WebCreative.info All rights reserved.