Návrh na zmenu členov v Komisii regionálneho rozvoja

30.10.2007
číslo: 355/07
Mestské zastupiteľstvo
  1. berie na vedomie
    poslanecký návrh Michala Dobiaša na zmenu uznesenia MsZ č. 586/06 zo dňa 22. 12. 2007 v znení uznesenia MsZ č. 59/07 zo dňa 27. 2. 2007 o určení členov komisie regionálneho rozvoja – návrh na zvolenie Jany Vrškovej za členku komisie regionálneho rozvoja,

  2. schvaľuje
    zmenu uznesenia MsZ č. 586/06 v znení uznesenia MsZ č. 59/07 – rozšírenie počtu členov komisie vrátane predsedu z 9 na 10 členov,

  3. volí
    Janu Vrškovú za členku komisie regionálneho rozvoja z radov poslancov.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.