Založenie neziskovej organizácie „Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza“

25.09.2007
číslo: 300/07
Mestské zastupiteľstvo
 1. berie na vedomie
  a) Zakladaciu listinu neziskovej organizácie „Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza“,
  b) Štatút neziskovej organizácie „Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza“,

 2. zakladá
  dňom schválenia neziskovú organizáciu „Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza“, ktorej bude zverený do užívania priestor v Mestskom dome v Prievidzi;

 3. schvaľuje
  a) Zakladaciu listinu neziskovej organizácie „Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza“,
  b) Štatút neziskovej organizácie „Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza“,

 4. vymenúva
  členov správnej rady neziskovej organizácie „Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza“:
  a) Michal DOBIAŠ
  b) Jana VRŠKOVÁ
  c) Ing. Lýdia ONDREJKOVÁ
  d) Ing. Ivan MEČIAR
  e) Ing. Zdenka BALÁŽOVÁ

 5. žiada správnu radu neziskovej organizácie „Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza“ o zvolenie:
  a) riaditeľa neziskovej organizácie podľa výsledkov výberového konania,
  b) za revízora neziskovej organizácie Ing. Zuzanu Homolovú.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.