Návrh na spätné odkúpenie pozemkov na sídlisku Žabník

29.04.2014
Uznesením MsZ č. 40/10 zo dňa 23.02.2010 bol schválený predaj časti pozemku z parcely č. 2570/1 s výmerou približne 600 m2 na účel výstavby objektu. Zároveň bol pre kupujúceho udelený súhlas s vybudovaním parkovacích plôch na jeho náklady na časti pozemku asi vo výmere 400 m2, vo vlastníctve mesta.

Tento pozemok sa nachádza na sídlisku Žabník – svah zelene so stromami, vedľa hlavnej cesty, od kamenárstva smerom o obchodnému centru LIDL. Keďže tento pozemok súčasný vlastník predáva, navrhol som, aby ho mesto spätne odkúpilo za tých istých podmienok ako ho predalo. Mojím cieľom bolo zabrániť výstavbe v tejto časti a zachrániť zeleň a hodnotné stromy ktoré sa tu nachádzajú.

Žiaľ, môj návrh sa nestretol s pochopením a Mestské zastupiteľstvo ho neschválilo.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.