Uplatnenie si vlastníckeho práva – Božia muka Necpaly – schválenie uznesenie

29.04.2014
Uznesenie MsZ číslo: 200/14
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
dôvodovú správu k uplatneniu vlastníckeho práva mesta Prievidza: „Kaplnka nepoškvrneného srdca Panny Márie“ na Veľkonecpalskej ulici v Prievidzi a k jej obnove,
II. schvaľuje
majetkovoprávne vysporiadanie „Kaplnky nepoškvrneného srdca Panny Márie“ na Veľkonecpalskej ulici v Prievidzi a jej získanie do majetku mesta Prievidza.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2024 Created by WebCreative.info All rights reserved.