Žiadosť o vykonanie poslaneckého prieskumu v spoločnosti T+T

25.02.2014
V tomto bude som požiadal primátorku mesta, aby sprostredkovala v spoločnosti T+T a.s., poslanecký prieskum. Táto spoločnosť na území mesta vykonáva zber a odvoz komunálneho odpadu. O vykonanie poslaneckého prieskumu som požiadal preto, lebo sa na mňa obracali obyvatelia Prievidze s tým, že pri zbere druhotných surovín sú všetky nakladané do jedného auta súčasnej a teda dochádza k nich miešaniu a znehodnoteniu.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.