Vyhodnotenie uznesení Mestského zastupiteľstva

25.10.2011
V rámci tohto materiálu bolo navrhnuté zrušiť uznesenie číslo 76/I./03, ktorým MsZ ešte v roku 2003 zaviazalo primátora mesta, aby nájomné zmluvy na pozemky na Námestí slobody a Námestí J. C. Hronského uzatváral až po súhlase mestského zastupiteľstva. K tomuto bodu som vystúpil a požiadal som, aby toto uznesenie ostalo aj naďalej v platnosti. Mojej požiadavke bolo vyhovené.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.