Pozemky pod plánovanou výstavbou OC „City GALLERY“

30.10.2012
Spoločnosť EWD Prievidza spol. s. r. o. oznámila mestu Prievidza, že neplánuje pokračovať vo výstavbe obchodného centra „City Gallery“ na Bojnickej ceste tak ako pôvodne plánovala. Mestské zastupiteľstvo preto zrušilo uznesenie o prenájme pozemkov pre túto spoločnosť za účelom vybudovania tohto obchodného centra. Na základe uvedeného som predložil poslanecký návrh, aby tieto pozemky neboli v budúcnosti predmetom predaja a navždy zostali v majetku mesta Prievidza. Mestské zastupiteľstvo môj poslanecký návrh číslo 293/12 neschválilo.

Číslo 293/12
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi
I. Berie na vedomie
poslanecký návrh Michala Dobiaša, aby pozemky v k. ú. Prievidza, parc. č. 3976/13 vo výmere 2 645 m2, parc. č. 3976/14 vo výmere 6 804 m2, parc. č. 3976/16 vo výmere 389 m2, parc. č. 3974/4 vo výmere 222 m2, parc. č. 3974/5 vo výmere 5 m2, parc. č. 3977/7 vo výmere 167 m2, parc. č. 3977/24 vo výmere 501 m2, parc. č. 3978/8 vo výmere 226 m2, časti pozemkov z parc. č. 3978/5 vo výmere podľa zamerania geometrickým plánom, časti pozemkov z parc. č. 3977/6 vo výmere podľa zamerania geometrickým plánom, na ktorých mal byť pôvodne postavený areál „City Gallery“ neboli v budúcnosti predmetom predaja.

II. Neschvaľuje
poslanecký návrh Michala Dobiaša, aby pozemky v k. ú. Prievidza, parc. č. 3976/13 vo výmere 2 645 m2, parc. č. 3976/14 vo výmere 6 804 m2, parc. č. 3976/16 vo výmere 389 m2, parc. č. 3974/4 vo výmere 222 m2, parc. č. 3974/5 vo výmere 5 m2, parc. č. 3977/7 vo výmere 167 m2, parc. č. 3977/24 vo výmere 501 m2, parc. č. 3978/8 vo výmere 226 m2, časti pozemkov z parc. č. 3978/5 vo výmere podľa zamerania geometrickým plánom, časti pozemkov z parc. č. 3977/6 vo výmere podľa zamerania geometrickým plánom, na ktorých mal byť pôvodne postavený areál „City Gallery“ v budúcnosti mesto Prievidza neodpredalo.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.