Vypovedanie Komisionárskej zmluvy zo spoločnosťou TEZAS, s.r.o.

29.05.2012
Pri prerokovávaní tohto bodu programu som vystúpil proti vypovedaniu zmluvy zo spoločnosťou TEZAS spol. s. r. o. Prievidza. V príhovore som namietal, že poslanci MsZ dostali dôvodovú správu k vypovedaniu zmluvy veľmi neskoro a nebolo možné, aby si ho detailne naštudovali, prípadne overili údaje tam uvedené. Uviedol som, že zmluvy je platná do konca roku 2016 a mesto Prievidza nevyčerpalo všetky možnosti na dohodu. Vyjadril som obavu, že ak jednostranne vypovieme zmluvu nášmu zmluvnému partnerovi, ten nás následne bude žalovať o náhradu škody a mesto v budúcnosti bude musieť v prípade prehratého súdneho sporu platiť vysoké finančné odškodné. Mesto by primárne malo súdnym sporom predchádzať a nie ich vyvolávať nerozvážnymi rozhodnutiami.
Na základe veľmi búrlivej diskusie, do ktorej sa prihlásilo viacero poslancov MsZ v Prievidzi, primátorka mesta návrh na vypovedanie komisionárskej zmluvy stiahla s programu rokovania.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.