Prievidzský jarmok verzus Banícky jarmok

27.03.2012
Návrh VZN mesta Prievidza č. 125/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza predložila Ing. Lýdia Ondrejková, vedúca referátu obchodu a cestovného ruchu. Hlavnou zmenou tohto VZN mesta bolo premenovanie „Prievidzského jarmoku“ opäť na „Banícky jarmok“.

Pri prerokovávaní tohto bodu som vystúpil a jednoznačne som sa vyjadril proti tejto zmene názvu. Banícky jarmok sme premenovali v roku 2004 na Prievidzský jarmok. Jedným z dôvodov pre túto zmenu bol aj fakt, že Hornonitrianske bane a.s., sa finančne nijako nepodieľali na organizácií tohto jarmoku. Okrem toho som povedal, že pre organizáciu žiadneho podujatia nie je dobré, ak dochádza k častým zmenám názvu, pretože občania si tento názov potom mýlia a nevedia sa vžiť s jedným názvom. Navyše som argumentoval tým, že mesto Prievidza ako také s baníctvom ani historicky nemá nič spoločné. Na území mesta nikdy žiadne bane neboli, mesto je iba sídlom podniku a žijú tu bývalí a aj súčasný zamestnanci podniku. Zastávam názor, že aj naďalej by sme mali mať Prievidzský jarmok.
Mestské zastupiteľstvo však svojím rozhodnutím Prievidzský jarmok premenovalo opäť na Banícky jarmok.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.