Založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu

21.02.2012
Na mimoriadnom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Prievidzi sa rokovalo o návrhu stanov a zakladateľskej zmluvy oblastnej organizácie cestovného ruchu na hornej Nitre. Pri prerokovávaní tohto návrhu som vystúpil a navrhol som, aby v názve oblastnej organizácie cestovného ruchu bolo uvedené aj mesto Bojnice. Tento návrh som predložil práve z dôvodu, že zahraničným turistom, ktorý navštívia náš región, názov horná Nitra nič nehovorí. Práve naopak, hlavnou atrakciou cestovného ruchu u nás sú Bojnice, predovšetkým zámok a ZOO Bojnice. Preto si myslím, že aktívny cestovný ruch v regióne sa dá realizovať výlučne s využitím hlavného potenciálu, ktorý Bojnice majú. Musíme sa naučiť spolupracovať a využiť pre mesto Prievidza to, že v tesnej blízkosti máme mesto Bojnice. Nakoniec sa všetci zakladatelia oblastnej organizácie dohodli na názve: Oblastná organizácia cestovného ruchu región Horná Nitra – Bojnice.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.