Úhrada pomernej časti straty pre Regionálnu televíziu Prievidza

25.06.2013
RTV Prievidza, s. r. o., vykázala za rok 2012 stratu vo výške 22 047,72 €. Suma podielu mesta Prievidza na úhrade straty predstavuje čiastku 2 775,96 €.
Navrhol som, aby mesto Prievidza v budúcnosti uvažovalo nad tým, že predá svoj 12,5 % podiel v spoločnosti RTV Prievidza, s. r. o. Mám zato, že nie je dôvod, aby mesto vlastnilo majetkový podiel v akomkoľvek médiu a nie je ani dôvod, aby sme média financovali.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.