Protest prokurátora – parkovanie v Centrálnej mestskej parkovacej zóne

30.04.2013
Systém parkovania musí byť zákonný a nemôže byť predmetom spochybňovania. Preto som navrhol:
  1. Vyhovieť protestu prokurátora a schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta, kde budú určené úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výšku úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia.
  2. Parkovanie aj naďalej môže prevádzkovať spoločnosť UNIPA – bude potrebné schváliť nanovo, že systém parkovania bude prevádzkovať UNIPA. Je však potrebné, aby s ňou mesto podpísalo mandátnu zmluvu, (alebo iný typ zmluvy) na základe ktorej bude UNIPA prevádzkovať systém parkovania v Prievidzi, pričom UNIPA celý výnos odovzdá mestu Prievidza a mesto následne zaplatí UNIPE náklady spojené s prevádzkovaním parkovacieho systému.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.