Problém pozemkov vedľa Domu kultúry

26.03.2013
V tomto bude som vystúpil o povedal som, že bolo v minulosti veľkou chybou, že mesto predalo voľné pozemky hneď vedľa Domu kultúry na Ul. F. Madvu. Navrhol som, aby sa mesto snažilo tieto pozemky späť odkúpiť od ich vlastníkov. Argumentoval som tým, že práve na týchto pozemkoch by sa v budúcnosti dali vybudovať nové parkovacie plochy pre návštevníkov Domu kultúry. Občania mesta majú problém pri hromadnom podujatí v Dome kultúry zaparkovať a v tejto časti mesta naozaj chýba väčšie parkovisko. Žiaľ, môj návrh ostal iba vypočutý!

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.