IS č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza

27.09.2011
Materiál bol schválený aj s mojím poslaneckým návrhom

číslo: 257/11
Mestské zastupiteľstvo Vlastný poslanecký návrh

číslo: 70/11
Mestské zastupiteľstvo
 1. berie na vedomie
  1. návrh IS č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza
  2. poslanecký návrh Michala Dobiaša na zjednotenie minimálnej ceny nájmu pozemkov pod predajnými stánkami bez ohľadu na rozsah výmery,
  3. poslanecký návrh MUDr. Jaroslava Cigaňáka, PhD. na presunutie Bojnickej cesty a Nábrežnej ulice z II. pásma do I. pásma,
 2. schvaľuje
  IS č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza s pripomienkami:
  (uznesenie krátené)

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.