Získanie titulu Európske hlavné mesto mládeže pre rok 2014

22.02.2011
Vlastný poslanecký návrh

číslo: 70/11
Mestské zastupiteľstvo
 1. berie na vedomie
  Informáciu o možnosti nominovať mesto Prievidza na získanie titulu Európske hlavné mesto mládeže pre rok 2014, ktorú predložil poslanec MsZ v Prievidzi Michal Dobiaš,
 2. schvaľuje
  1. vypracovanie prihlášky – nominácie na získanie titulu Európske hlavné mesto mládeže pre rok 2014 s tým, že poplatok za prihlásenie vo výške 800 € bude zahrnutý do I. úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011,
  2. zloženie pracovného výboru pre prípravu prihlášky – nominácie v zložení: JUDr. Katarína MACHÁČKOVÁ - predsedníčka výboru, Michal DOBIAŠ – vedúci výboru a členovia výboru: Mgr. Božena GATIALOVÁ, Ing. Peter PAULÍK, Ing. Martin DROZD, Andrej GILAN, Matúš RICHTER, Ing. Lýdia ONDREJKOVÁ a Mgr. Gabriela TUNÁČKOVÁ,
 3. splnomocňuje primátorku mesta
  rozhodnúť o predložení žiadosti – nominácie mesta Prievidza na získanie titulu Európske hlavné mesto mládeže pre rok 2014 a žiadosť prípadne predložiť na základe odporúčania pracovného výboru a po zvážení výhodnosti a celkových podmienok žiadosti.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.