Štúdia Otvoreného športového areálu – Kopanice

24.10.2006
číslo: 393/06
Mestské zastupiteľstvo
 1. berie na vedomie
  návrh štúdie Otvoreného športového areálu – Kopanice, ktorý predložil poslanec MsZ v Prievidzi Michal Dobiaš,
 2. schvaľuje

  štúdiu Otvoreného športového areálu – Kopanice a jej realizáciu s tým, že finančné prostriedky potrebné na realizáciu Otvoreného športového areálu – Kopanice budú zaradené do rozpočtu mesta Prievidza takto:
  - v roku 2007 finančná čiastka 876 000,- Sk
  - v roku 2008 finančná čiastka 1 400 000,- Sk
  - v roku 2009 finančná čiastka 1 350 000,- Sk
  - v roku 2010 finančná čiastka 250 000,- Sk

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.