Návrh na vydanie študijného materiálu „Cesty do minulosti Prievidze“

24.10.2006
číslo: 392/06
Mestské zastupiteľstvo
  1. berie na vedomie
    poslanecký návrh Michala Dobiaša na vydanie študijného materiálu pod názvom „Cesty do minulosti Prievidze“ a návrh tohto materiálu,
  2. schvaľuje
    vydanie študijného materiálu pod názvom „Cesty do minulosti Prievidze“ podľa predloženého návrhu v počte 5000 ks spolu za cenu 258 800,- Sk s DPH s tým, že finančné prostriedky budú zaradené do najbližšej úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2006.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.