Plán obnovy pieskovísk a detských zariadení v meste Prievidza

22.08.2006
číslo: 297/06
Mestské zastupiteľstvo
  1. berie na vedomie:
    Návrh Plánu obnovy pieskovísk a detských zariadení v meste Prievidza, ktorý predložil poslanec MsZ v Prievidzi Michal Dobiaš,
  2. schvaľuje
    Plán obnovy pieskovísk a detských zariadení v meste Prievidza s tým, že finančné prostriedky vo výške 164 000,- Sk na asanáciu časti nadbytočných pieskových budú zaradené do najbližšej úpravy rozpočtu mesta Prievidza v roku 2006 a finančné prostriedky podľa schváleného rozpisu čerpania na ďalšie roky budú zaradené do rozpočtu mesta Prievidza na roky 2007 – 2010.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.