Odstúpenie z funkcie zástupcu mesta Prievidza vo výkonnom orgáne TIK Horná Nitra

27.06.2006
číslo: 275/06
Mestské zastupiteľstvo
  1. berie na vedomie
    informáciu o odstúpení Michala Dobiaša z funkcie zástupcu mesta Prievidza vo výkonnom orgáne záujmového združenia TIK Horná Nitra a návrh, aby sa novou členkou stala Ing. Lýdia Ondrejková, zamestnankyňa MsÚ v Prievidzi,
  2. volí
    Ing. Lýdiu Ondrejkovú za členku výkonného orgánu záujmového združenia TIK Horná Nitra.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.