Návrh na zakúpenie plastových držiakov na zber psích exkrementov

27.06.2006
číslo: 271/06
Mestské zastupiteľstvo
  1. berie na vedomie
    poslanecký návrh Michala Dobiaša na kúpu plastových držiakov na zber psích exkrementov v počte 3000 ks,
  2. schvaľuje
    kúpu plastových držiakov na zber psích exkrementov v počte 3000 ks za cenu 120 000,- Sk s tým, že finančné prostriedky budú zaradené do úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2006.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.