Návrh na zriadenie komisie mládeže a voľnočasových aktivít MsZ

23.02.2010
číslo: 53/10
Mestské zastupiteľstvo
 1. berie na vedomie
  návrh Michala Dobiaša, poslanca MsZ:
  a) na vznik novej komisie mládeže a voľnočasových aktivít s celkovým počtom členov komisie mládeže a voľnočasových aktivít vrátane predsedu – 5 členov,z toho 3 z radov poslancov a 2 z radov neposlancov,
  b) na predsedu komisie mládeže a voľnočasových aktivít – Michal Dobiaš,
  c) na členov komisie mládeže a voľnočasových aktivít z radov poslancov – Jana Vršková, Milan Budáč;
  d) na členov komisie mládeže a voľnočasových aktivít z radov neposlancov – Matúš Richter, Mgr. Katarína Sokolová,
  e) na zapisovateľa komisie mládeže a voľnočasových aktivít – Viliam Ugróczy;
 2. schvaľuje
  zriadenie komisie mládeže a voľnočasových aktivít s celkovým počtom členov vrátane predsedu – 5 členov,
 3. volí
  a) predsedu komisie mládeže a voľnočasových aktivít – Michala Dobiaša,
  b) členov komisie mládeže a voľnočasových aktivít z radov poslancov – Janu Vrškovú, Milana Budáča,
  c) členov komisie mládeže a voľnočasových aktivít z radov neposlancov – Matúša Richtera, Mgr. Katarínu Sokolovú,
  d) zapisovateľa komisie mládeže a voľnočasových aktivít Viliama Ugróczyho.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.