Návrh na odvolanie člena komisie starostlivosti o občana

23.02.2010
číslo: 52/10
Mestské zastupiteľstvo
  1. berie na vedomie
    návrh Michala Dobiaša, poslanca MsZ, na odvolanie člena komisie starostlivosti o občana z radov poslancov Janu Vrškovú;
  2. schvaľuje
    zmenu uznesenia MsZ č. 288/09 zo dňa 25. 08. 2009 o určení členov komisie starostlivosti o občana – zníženie počtu členov komisie z radov poslancov z 5 na 4;
  3. odvoláva
    Janu Vrškovú z členstva komisie starostlivosti o občana.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.