Návrh na odvolanie troch členov z komisie školstva, kultúry a športu

23.02.2010
číslo: 51/10
Mestské zastupiteľstvo
  1. berie na vedomie
    návrh Michala Dobiaša, poslanca MsZ, na odvolanie členov komisie školstva, kultúry a športu z radov poslancov Michala Dobiaša a z radov neposlancov Matúša Richtera a Mgr. Katarínu Sokolovú;
  2. schvaľuje
    zmenu uznesenia MsZ č. 288/09 zo dňa 25. 08. 2009 o určení členov komisie školstva, kultúry a športu – zníženie počtu členov komisie z radov poslancov z 5 na 4 a z radov neposlancov z 3 na 1;
  3. odvoláva

    Michala Dobiaša, Matúša Richtera a Mgr. Katarínu Sokolovu z členstva komisie školstva, kultúry a športu.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2024 Created by WebCreative.info All rights reserved.