Návrh na odvolanie Filipa ŠRÁMKU z členstva v komisii daní, poplatkov, obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku

23.02.2010
číslo: 50/10
Mestské zastupiteľstvo
  1. berie na vedomie
    návrh Michala Dobiaša, poslanca MsZ, na odvolanie člena komisie daní, poplatkov, obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku z radov neposlancov Filipa Šrámku;
  2. schvaľuje
    zmenu uznesenia MsZ č. 288/09 zo dňa 25. 08. 2009 o určení členov komisie daní, poplatkov, obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku – zníženie počtu členov komisie z radov neposlancov z 3 na 2;
  3. odvoláva
    Filipa Šrámku z členstva komisie daní, poplatkov, obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.