Vyhodnotenie Akčného plánu úloh vo vzťahu k deťom a mládeži v meste Prievidza za rok 2008

30.06.2009
číslo: 221/09
Mestské zastupiteľstvo
  1. berie na vedomie
    vyhodnotenie Akčného plánu úloh vo vzťahu k deťom a mládeži v meste Prievidza za rok 2008;
  2. schvaľuje
    1.) vyhodnotenie Akčného plánu úloh vo vzťahu k deťom a mládeži v meste Prievidza za rok 2008 s pripomienkou zrušiť úlohu číslo 9/2008;
    2.) priority mesta Prievidza pre oblasť práce s deťmi a mládežou: a) dobudovanie Ubytovne Mládež; b) vybudovanie Viacúčelového športového areálu Kopanice; c) vytvorenie parkovej lokality „Čerešňový sad“.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.