Návrh o prebytočnosti nehnuteľnej veci

30.09.2008
Toto uznesenie bolo prijaté na základe mojej poslaneckej iniciatívy

číslo: 327/08
Mestské zastupiteľstvo
  1. berie na vedomie
    návrh o prebytočnosti nehnuteľnej veci :
    - samostatný objekt pivnice Materskej školy, Ul. V. Clementisa č. 12, Prievidza,
  2. schvaľuje
    prebytočnosť nehnuteľnej veci :
    - samostatný objekt pivnice Materskej školy, Ul. V. Clementisa č. 12, Prievidza.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.