Vyhodnotenie plnenia Koncepcie ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza do roku 2007 za rok 2007

25.03.2008
číslo: 72/08
Mestské zastupiteľstvo
  1. berie na vedomie
    Vyhodnotenie plnenia Koncepcie ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza do roku 2007 za rok 2007;
  2. schvaľuje
    a) Vyhodnotenie plnenia Koncepcie ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza do roku 2007 za rok 2007,
    b) Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu úloh mesta Prievidza vo vzťahu k deťom a mládeži za rok 2007.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.