Návrh na zmeny v Správnej rade TIK n. o. Prievidza

26.02.2008
číslo: 69/08
Mestské zastupiteľstvo
  1. berie na vedomie
    a) návrh na odvolanie Ing. Lýdie Ondrejkovej z členstva Správnej rady neziskovej organizácie Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza,
    b) návrh na zvolenie Ing. Miroslava Kratku za člena Správnej rady neziskovej organizácie Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza,
  2. odvoláva Ing. Lýdiu Ondrejkovú z členstva Správnej rady neziskovej organizácie Turisticko- informačná kancelária mesta Prievidza,
  3. volí Ing. Miroslava Kratku za člena Správnej rady neziskovej organizácie Turisticko- informačná kancelária mesta Prievidza.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.