Návrh na predloženie projektového zámeru "Rekonštrukcia a modernizácia objektu III. ZŠ na S. Chalupku v Prievidzi" ako žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho spoločenstva.

05.04.2004
číslo 84/04
Mestské zastupiteľstvo
  1. berie na vedomie
    poslanecký návrh Michala Dobiaša, aby mesto Prievidza predložilo projektový zámer "Rekonštrukcia a modernizácia objektu III. ZŠ na Ul. S. Chalupku v Prievidzi" ako žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Základná infraštruktúra - priorita 3 - Lokálna infraštruktúra, Opatrenie 3.1.1. - Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry v regiónoch k termínu 23.4.2004;

  2. schvaľuje
    Predloženie projektového zámeru "Rekonštrukcia a modernizácia objektu III. ZŠ na Ul. S. Chalupku v Prievidzi" ako žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Základná infraštruktúra - priorita 3 - Lokálna infraštruktúra, Opatrenie 3.1.1. - Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry v regiónoch k termínu 23.4.2004 a vyčlenenie finančných prostriedkov spojených s realizáciou projektu a jeho kofinancovaním minimálne v objeme 5% z celkových nákladov pričom presná výška bude upresnená zmluvnými podmienkami riadiaceho orgánu v príprave schválenia uvedenej žiadosti s tým, že finančné prostriedky budú zaradené do úpravy rozpočtu mesta Prievidza v roku 2004.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2019 Created by WebCreative.info All rights reserved.