Návrh na zmenu Projektových zámerov mesta Prievidza na možnosť čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ

05.04.2004
Číslo 81/04
Mestské zastupiteľstvo
 1. berie na vedomie
  Poslanecký návrh Michala Dobiaša na zmenu Projektových zámerov mesta Prievidza na možnosť čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ,

 2. schvaľuje
  Zmenu Projektových zámerov mesta Prievidza na možnosť čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.
  • v časti 3.1.1. - Budovanie a rozvoj školskej Infraštruktúry sa vypúšťa "Základná škola Šafárika Prievidza" a dopĺňa sa "Základná škola na UL. Dobšinského v Prievidzi".
  • časť 3.1.2. - Budovanie a rozvoj zdravotníckej Infraštruktúry sa vypúšťa.
  • v časti 3.1.3. - Budovanie a rozvoj sociálnej Infraštruktúry sa vypúšťa "Ubytovacie zariadenie mesta Prievidza (nocľaháreň) - útulok pre bezdomovcov" a Domov dôchodcov - Domov penzión pre dôchodcov", "Domov pre osamelých rodičov" a "Zariadenie sociálnych služieb - denný stacionár - MŠ Stodolu" sa nahrádza textom: "Zariadenie sociálnych služieb mesta Prievidza".

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.