Návrh Stratégie rozvoja mesta Prievidza

24.02.2004
číslo: 14/04
Mestské zastupiteľstvo
  1. berie na vedomie
    Návrh Stratégie rozvoja mesta Prievidza,

  2. schvaľuje
    Stratégiu rozvoja mesta Prievidza.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.