Návrh Projektových zámerov mesta Prievidza na možnosť čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ

24.02.2004
číslo: 11/04
Mestské zastupiteľstvo
 1. berie na vedomie
  Návrh Projektových zámerov mesta Prievidza na možnosť čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Základná infraštruktúra - Priorita 3 - Lokálna infraštruktúra;

 2. schvaľuje
  Projektové zámery mesta Prievidza na možnosť čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Základná infraštruktúra - Priorita 3 - Lokálna infraštruktúra,

 3. odporúča primátorovi mesta
  realizovať prípravu projektov podľa schválených zámerov za účelom čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu
  Základná infraštruktúra - Priorita 3 - Lokálna infraštruktúra.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2024 Created by WebCreative.info All rights reserved.