Návrh, aby MsZ Prievidza odporučilo primátorovi mesta Prievidza vypovedať nájomné zmluvy na prenájom časti pozemkov na Námestí Slobody v Prievidzi, na ktorých mali byť postavené stánky dočasného charakteru

25.02.2003
číslo 104/03
Mestské zastupiteľstvo
  1. berie na vedomie
    Poslanecký návrh Michala Dobiaša, aby MsZ odporučilo primátorovi mesta vypovedať nájomné zmluvy na prenájom časti pozemkov, na ktorých mali byť postavené stavby dočasného charakteru na Námestí slobody v Prievidzi.

  2. odporúča primátorovi mesta
    vypovedať nájomné zmluvy na prenájom časti pozemkov, na ktorých mali byť postavené stavby dočasného charakteru na Námestí slobody v Prievidzi.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.