Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 27/2003 o určení počtu členov Komisie mládeže a voľnočasových aktivít MsZ Prievidza

25.02.2003
číslo 99/03
Mestské zastupiteľstvo
 1. berie na vedomie
  1. poslanecký návrh Michala Dobiaša na zmenu uzn. MsZ č. 27/2003 o určení členov komisie mládeže a voľnočasových aktivít a odvolať Júliu Balnovú z komisie mládeže a voľnočasových aktivít na jej vlastnú žiadosť.
  2. poslanecký návrh Ing. Mgr. Jozefa Kobelu na zvolenie Margity Haťapkovej za členku komisie mládeže a voľnočasových aktivít


 2. schvaľuje
  Zmenu uzn. č. 27/2003 o určení členov komisie mládeže a voľnočasových aktivít s tým, že sa mení pomer poslancov a neposlancov na 4 poslancov a 3 neposlancov,

 3. odvoláva
  Júliu Balnovú z komisie mládeže a voľnočasových aktivít,

 4. volí
  Margitu Haťapkovú za členku komisie mládeže a voľnočasových aktivít

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.