Návrh na zvolenie Ing. Igora DETKA, poslanca MsZ Prievidza za člena komisie verejného poriadku

25.02.2003
číslo 96/03
Mestské zastupiteľstvo
 1. berie na vedomie
  1. návrh za zmenu uzn. MsZ č. 31/03 o určení členov komisie ochrany verejného poriadku - zvýšiť celkový počet členov komisie ochrany verejného poriadku na 6 členov (2 poslanci, 4 neposlanci), odvolať MUDr. Gabriela Šimku z komisie ochrany verejného poriadku a zvoliť Júliu Balnovú za členku komisie ochrany verejného poriadku,
  2. poslanecký návrh Michala Dobiaša na zvolenie Ing. Igora Detka za člena komisie verejného poriadku


 2. schvaľuje
  Zmenu uzn. MsZ 31/03 o určení členov komisie ochrany verejného poriadku a zvýšenie členov komisie ochrany verejného poriadku na 6 členov (2 poslancov a 4 neposlancov),

 3. odvoláva
  MUDr. Gabriela Šimku z komisie ochrany verejného poriadku,

 4. volí
  Ing. Igora Detka za člena komisie ochrany verejného poriadku z radov poslancov, Júliu Balnovú za členku komisie ochrany verejného poriadku z radov neposlancov

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.