Návrh na odkúpenie budovy Polikliniky I. na Ul. J. Pauleho č. 1 v Prievidzi z majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja do majetku Mesta Prievidza

24.02.2004
číslo: 74/04
Mestské zastupiteľstvo
  1. berie na vedomie
    poslanecký návrh Michala Dobiaša na odkúpenie budovy Polikliniky I. Prievidza, Ul. J. Pauleho č. 1, Prievidza z majetku Vyššieho územného celku do majetku mesta,

  2. žiada primátora mesta
    rokovať s Trenčianskym samosprávnym krajom o možnosti odkúpenia budovy Polikliniky I. Prievidza, Ul. J. Pauleho č. 1, Prievidza do majetku mesta.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.