Návrh na predloženie projektového zámeru "Prístavba objektu školskej plavárne mesta Prievidza" ako žiadosť o finančný príspevok zo zdrojov EÚ

24.02.2004
číslo: 12/04
Mestské zastupiteľstvo
  1. berie na vedomie
    poslanecký návrh Michala Dobiaša, aby mesto Prievidza predložilo projektový zámer "Prístavba objektu školskej plavárne mesta Prievidza" ako žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Základná infraštruktúra - priorita 3 - Lokálna infraštruktúra, Opatrenie 3.1.1. - Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry v regiónoch k termínu 1. 3. 2004,

  2. schvaľuje
    predloženie projektového zámeru "Prístavba objektu školskej plavárne mesta Prievidza" ako žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Základná infraštruktúra - priorita 3 - Lokálna infraštruktúra, Opatrenie 3.1.1. - Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry v regiónoch k termínu 1.3.2004 a vyčlenenie finančných prostriedkov spojených s realizáciou projektu a jeho dofinancovaním minimálne v objeme 5% z celkových nákladov projektov, pričom presná výška bude upresnená zmluvnými podmienkami kontraktačnej jednotky v prípade schválenia uvedenej žiadosti s tým, že finančné prostriedky budú zaradené do 1. úpravy rozpočtu mesta Prievidza v roku 2004.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.