Návrh na využitie časti objektu ZŠ na Ul. Novackého č. 14 ako ubytovacie centrum pre mládež, organizované a neorganizované skupiny mladých ľudí

26.10.2004
číslo: 330/04
Mestské zastupiteľstvo
  1. berie na vedomie
    poslanecký návrh Michala Dobiaša na využitie časti objektu ZŠ na Ul. Novackého č.14 ako ubytovacie centrum s tým, aby sa mesto Prievidza uchádzalo o nenávratný finančný príspevok z programu PHARE Európskej únie - grantová schéma pre neziskové organizácie a samosprávy,

  2. schvaľuje
    využitie časti objektu ZŠ na Ul. Novackého č.14 ako ubytovacie centrum s tým, že mesto Prievidza požiada o nenávratný finančný príspevok z programu PHARE Európskej únie - grantová schéma pre neziskové organizácie a samosprávy a finančné náklady potrebné na spracovanie projektovej dokumentácie ako nevyhnutnej podmienky pre predloženie projektového zámeru vo výške maximálne 100 000 Sk budú zahrnuté do rozpočtu mesta Prievidza v roku 2005,

  3. odporúča
    aby sa v objekte školskej jedálne ZŠ na Ul. Novackého č.14 nerealizovali iné projekty a mohla slúžiť ako výdajňa jedál pre ubytovaných

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.