Návrh na rozšírenie triedeného zberu druhotných surovín v meste Prievidza

22.02.2005
číslo: 62/05
Mestské zastupiteľstvo
  1. berie na vedomie
    návrh na rozšírenie triedeného zberu druhotných surovín v meste Prievidza o sklo, sklenené črepy, papier a zmes papiera, zmluvne zabezpečené spoločnosťou HAPECE - Peter HAULÍK Prievidza, za odplatu 10 tis. Sk/mesiac a požiadavku na finančné prostriedky vo výške 16 tis. Sk na nákup zberných nádob do reštaurácií;

  2. schvaľuje
    zaradenie finančných prostriedkov vo výške 120 tis. Sk potrebných na úhradu plnenia zmluvy so spoločnosťou HAPECE - Peter HAULÍK Prievidza a vo výške 16 tis. Sk - jednorazový výdavok na nákup zberných nádob do reštaurácií, do najbližšej úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2005.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.