Vyhodnotenie plnenia Koncepcie ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza za rok 2004

26.04.2005
číslo: 94/05
Mestské zastupiteľstvo
  1. berie na vedomie
    Vyhodnotenie plnenia Koncepcie ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza do roku 2007 za rok 2004;

  2. schvaľuje
    1. Vyhodnotenie plnenia Koncepcie ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza do roku 2007 za rok 2004,
    2. akčný plán úloh na rok 2005 vyplývajúci z Vyhodnotenie plnenia Koncepcie ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza do roku 2007;
  3. dotknutým gestorom plniť úlohy uvedené v akčnom pláne na rok 2005, ktorý vyplýva z Vyhodnotenia plnenia Koncepcie ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza do roku 2007.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.