Návrh Stratégie využitia objektu bývalej ZŠ na Ul. K. Novackého v Prievidzi

26.04.2005
číslo: 93/05
Mestské zastupiteľstvo
  1. berie na vedomie
    Stratégiu využitia objektu bývalej ZŠ na Ul. K. Novackého v Prievidzi,

  2. schvaľuje
    využitie objektu bývalej ZŠ na Ul. K. Novackého v Prievidzi v zmysle predloženej stratégie.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.