Poslanecký návrh na zníženie nákladov na realizáciu Komunikačnej stratégie mesta Prievidza na roky 2005 - 2010

28.06.2005
číslo: 196/05
Mestské zastupiteľstvo
  1. berie na vedomie
    poslanecký návrh Michala Dobiaša na zníženie finančnej čiastky v rozpočtových nákladoch Komunikačnej stratégie mesta Prievidza na roky 2005 - 2010 v časti Správa internetu zo sumy 150,- tis.Sk na 100,- tis.Sk a vypustenie realizácie zriadenia digitálneho štúdia;

  2. schvaľuje
    zníženie finančnej čiastky v rozpočtových nákladoch Komunikačnej stratégie mesta Prievidza na roky 2005 - 2010 v časti Správa internetu zo sumy 150,- tis.Sk na 100,- tis.Sk a vypustenie realizácie zriadenia digitálneho štúdia.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.