Návrh kontraktu medzi mestom Prievidza a záujmovým združením TIK Horná Nitra na roky 2005 - 2007

23.05.2005
číslo: 294/05
Mestské zastupiteľstvo
 1. berie na vedomie
  návrh kontraktu medzi mestom Prievidza a záujmovým združením TIK Horná Nitra v rokoch 2005 - 2007;

 2. schvaľuje
  1. uzatvorenie kontraktu medzi mestom Prievidza a záujmovým združením TIK Horná Nitra podľa predloženého návrhu s tým, že finančné prostriedky vyplývajúce z jeho plnenia budú zaradené do rozpočtu mesta Prievidza takto:
   • v roku 2005 vo výške 163 488,- Sk, z toho 120 tis. Sk ako jednorazovú investíciu, ktorá bude použitá iba v prípade, keď projekt "Vzbura prievidzských žien" nebude úspešný v grantovej schéme Európskej únie, 37 088,- Sk ako alikvotnú čiastku z ročnej výšky kontraktu na obdobie od 1.10.2005 - 31.12.2005 a 6 400,- Sk ako alikvotnú čiastku za realizovanie prevádzkových okruhov od 1.10.2005 - 31.12.2005;
   • v roku 2006 a v rokoch nasledujúcich, počas doby trvania kontraktu, vo výške 327 150,- Sk ročne;
  2. členstvo mesta Prievidza v záujmovom združení TIK Horná Nitra s tým, že členský príspevok sa neplatí;
 3. volí
  1. za členov výkonného orgánu záujmového združenia TIK Horná Nitra Ing. Ivana Mečiara a Michala Dobiaša;
  2. za členku kontrolného orgánu záujmového združenia TIK Horná Nitra Ing. Janu Michaličkovú

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.