Návrh na rozpočtový presun

04.12.2007
číslo: 399/07
Mestské zastupiteľstvo
  1. berie na vedomie
    poslanecký návrh Michala Dobiaša na presun finančných prostriedkov vo výške 40 tis. Sk v Programe 2 z aktivity 2.4 Turistické informačné centrum na aktivitu 2. 3. Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste,

  2. schvaľuje
    rozpočtový presun vo výške 40 tis. Sk v Programe 2 z aktivity 2. 4 Turistické informačné centrum na aktivitu 2.3 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste na úhradu členského príspevku organizáciám pôsobiacim v cestovnom ruchu.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.