Návrh ne zmeny v Správnej rade TIK n. o. Prievidza

26.02.2008
číslo: 69/08
Mestské zastupiteľstvo
 1. berie na vedomie
  a) návrh na odvolanie Ing. Lýdie Ondrejkovej z členstva Správnej rady neziskovej organizácie Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza,
  b) návrh na zvolenie Ing. Miroslava Kratku za člena Správnej rady neziskovej organizácie Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza,

 2. odvoláva
  Ing. Lýdiu Ondrejkovú z členstva Správnej rady neziskovej organizácie Turisticko- informačná kancelária mesta Prievidza,

 3. volí
  Ing. Miroslava Kratku za člena Správnej rady neziskovej organizácie Turisticko- informačná kancelária mesta Prievidza.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.